Número de registre:

MHC4974

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Data:

19.4.1986

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,4 x 16,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: CONGRÉS IN-TERNACIO-NAL·DE·LA·LLENGVA·CATALANA·MCMVI.86 (anvers, tinta negra)
Inscripció: Estatut d'Autonomia de Catalunya. 1979. 8 PTA. CORREOS. F.N.M.T. ESPAÑA. 1979 (segell: anvers, tinta negra)
Segell: CONGRÉS IN-TERNACIO-NAL·DE·LA·LLENGVA·CATALANA·MCMVI.86. 30 D'ABRIL A L' 11 MAIG 1986. BARCELONA. 19.ABR.861.T. 03. CONGRÉS IN-TERNACIO-NAL·DE·LA·LLENGVA·CATALANA·MCMVI.86. 30 D'ABRIL A L' 11 MAIG 1986. BARCELONA. 19.ABR.861.T (mata-segells: anvers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona