25 cèntims

25 cèntims

Número de registre:

MHC4943

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

Bitllet

Títol/Nom pròpi:

25 cèntims

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 5,4 x 8,6 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: AJVNTAMENT DE MALGRAT. 0,25. VINT-I-CINC CENTIMS. Segons acord de 26 de Maig del 1937. 0,25. VIST I PLAU. EL COMISSARI MUNICIPAL. EL SECRETARI (anvers, tinta vermella)
Signatura: (il·legible) (anvers, tinta vermella)
Inscripció: 0,25. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Emissió decretada pel Comissari Municipal per tal de substituir la Sèrie A. GARANTIDA PEL BANC HISPANO COLONIAL. 0,25 (revers, tinta vermella)
Nom de la sèrie: Sèrie B (revers, tinta vermella)
Número de sèrie: N.º 5566 (revers, tinta vermella i negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona