50 cèntims

50 cèntims

Número de registre:

MHC4942

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

Bitllet

Títol/Nom pròpi:

50 cèntims

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 5,5 x 9,1 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: AJVNTAMENT DE MALGRAT. 0,50. CINQUANTA CENTIMS. Segons acord de 26 de Maig del 1937. 0,50. VIST I PLAU. EL COMISSARI MUNICIPAL. EL SECRETARI (anvers, tinta marró)
Signatura: (il·legible) (anvers, tinta marró)
Inscripció: 0,50. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Emissió decretada pel Comissari Municipal per tal de substituir la Sèrie A. GARANTIDA PEL BANC HISPANO COLONIAL. 0,50 (revers, tinta marró)
Nom de la sèrie: Sèrie B (revers, tinta marró)
Número de sèrie: N.º 7271 (revers, tinta marró i negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona