Número de registre:

MHC4923

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

1991 - 2009

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10,4 x 14,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: Barcelona. CATALUNYA A FRANCESC MACIÀ (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers)
Inscripció: (revers, tinta negra: entitat productora / impressor / dipòsit legal)
Número de sèrie: 640 (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona