Número de registre:

MHC4896

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 14 x 8,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: Sant Jordi. Patró de Catalunya (anvers, tinta negra)
Inscripció: UNIÓ POSTAL UNIVERSAL (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: himne / autor)
Marca de taller: Tip. (il·legible) Bofill (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona