Número de registre:

MHC4887-2

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

felicitació

Títol/Nom pròpi:

Data:

últim quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,5 x 8,5 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: BARCELONA OLIMPICA (anvers, tinta platejada)
Signatura: EBladÉ (anvers, tinta blanca)
Inscripció: Bon Nadal. Bones tes (anvers, tinta vermella)
Marca de taller: FISA - Industrias Gráficas (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: dipòsit legal)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona