Número de registre:

MHC4795-2

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

primer quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,3 x 9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ y DE AHORROS DE CATALUÑA y BALEARES (anvers, tinta groga i negra)
Signatura: Cedó (anvers, tinta negra)
Inscripció: AHORRO ESCOLAR (anvers, tinta negra)
Inscripció: Qui no guarda quan pot, no menja quan vol. Quien no guarda cuando puede, no come cuando quiere (revers, tinta negra)
Inscripció: CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS (revers, tinta negra)
Inscripció: TARJETA POSTAL (revers, tinta negra)
Inscripció: P. 1003 (revers, tinta negra)
Marca de taller: I G. PIULATS-BARNA (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona