Primer congrés internacional de la llengua catalana. Tarjeta oficial del congrés.

Primer congrés internacional de la llengua catalana. Tarjeta oficial del congrés.

Número de registre:

MHC4784

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Primer congrés internacional de la llengua catalana. Tarjeta oficial del congrés.

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,1 x 13,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / manuscrit / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: aixecat i parla. PRIMER CONGRÉS INTERNA-CIONAL DE LA LLENGUA CATALANA. TARJETA OFICIAL DEL CONGRÉS (anvers, tinta blava, negra, blanca i vermella)
Inscripció: TARJETA POSTAL. CORRESPONDENCIA. DIR (revers, tinta negra)
Marca de taller: THOMAS - BARCELONA (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra, manuscrit: correspondència)
Inscripció: ESPAÑA. SELLO POSTAL. 10. CENT. 10 (segell: revers, tinta vermella)
Inscripció: Unio. 1. 1. nista (segell: revers, tinta vermella)
Segell: CELO (mata-segells: revers, tinta negra)
Segell: CONGRÉS·IN-TERNACIONAL·DE·LA·LLENGVA·CATALANA··MCMVI· (revers, tinta lila)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona