D. Francisco Cambó

D. Francisco Cambó

Número de registre:

MHC4774

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

D. Francisco Cambó

Data:

primer quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 14 x 9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: Suplemento á "CATALUÑA" (anvers, tinta vermella)
Signatura: V. JUR (anvers, tinta vermella)
Marca de taller: Vda·TASSO (anvers, tinta negra)
Inscripció: D. FRANCISCO CAMBÓ (anvers, tinta vermella)
Inscripció: R (anvers, grafit, manuscrit)
Inscripció: TARJETA POSTAL. Unión Universal de Correos. Sr. D. (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona