Número de registre:

MHC4752

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

ex-libris

Títol/Nom pròpi:

Data:

1918

Autor:

Dimensions
Dimensions: 22 x 13,6 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: (Per moure a Catalunya). EX-LIBRIS. L'UNIÓ - FA LA FORSA. MEU LLIBRE. Joseph Monsalvatge 1918 (anvers, tinta marró)
Signatura: L. BRU NET (anvers, tinta marró)
Número de sèrie: nº 72 (anvers, tinta marró)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona