Número de registre:

MHC47

Categoria:

Art

Nom de l'objecte:

encenser

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XIII

Tema:

Dimensions
Dimensions: 13x12x3 cm diàmetre
Material / Tècnica
bronze / fosa / cisellat / incís
Inscripcions
Inscripció: 12111
Lloc de procedència

Desconeguda