Nicolau Salmeron

Nicolau Salmeron

Número de registre:

MHC4660

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Nicolau Salmeron

Data:

primer quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,8 x 6,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: SOLIDARITAT (anvers, tinta blanca)
Inscripció: V. JUR (anvers, tinta negra)
Marca de taller: Nicolau Salmeron (anvers, tinta daurada)
Inscripció: M GD (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona