Per atravessar la riera, més amunt ó més avall trovarás una passera.

Per atravessar la riera, més amunt ó més avall trovarás una passera.

Número de registre:

MHC4649-8

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Per atravessar la riera, més amunt ó més avall trovarás una passera.

Data:

1902 - 1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 8,7 x 13,7 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: ALBERT LLANAS.=De «Una grossa de Pensaments en vers» (anvers, tinta negra)
Inscripció: Dibuixos de MODEST URGELL (anvers, tinta negra)
Inscripció: Per atravessar la riera, més amunt ó més avall trovarás una passera. (anvers, tinta negra)
Inscripció: ESPAÑA. (Unión Postal Universal) (revers, tinta negra)
Inscripció: (1) En estas tres líneas se ha de escribir la dirección, indispensable y solamente. (revers, tinta negra)
Inscripció: (1) A (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona