Defensa de Planas

Defensa de Planas

Número de registre:

MHC4617-9

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Defensa de Planas

Data:

1923

Autor:

Dimensions
Dimensions: 7,1 x 10,4 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: GRACIA. Mº SURROCA. PIERA. TORRALBA (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: N.º 9 (revers, tinta marró)
Inscripció: (revers, tinta marró: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Marca de taller: LIT. F. RIERA FELIU - BARNA. (revers, tinta marró)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Escenas Futbolísticas y Jugadores', Xocolates Riucord

Lloc de procedència

Barcelona