Baleares

Baleares

Número de registre:

MHC4616-4

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Baleares

Data:

1932

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10,5 x 7,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: BALEARES (anvers, tinta marró)
Número de sèrie: Nº 48. (anvers, tinta marró)
Inscripció: TIPOS REGIONALES (anvers, tinta blava)
Inscripció: (revers, tinta marró: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Tipos Regionales', Chocolates José María Balart, Chocolates Viñas, Chocolates Esteban Sabater

Lloc de procedència

Barcelona