Número de registre:

MHC4597-8-1

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Data:

1932 - 1936

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,3 x 14,1 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Signatura: J. Ferrer (anvers, tinta blava)
Inscripció: Locfon (revers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona