0 · 3

0 · 3

Número de registre:

MHC4590-22

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

0 · 3

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: GLORIA SWANSON (anvers, tinta negra)
Inscripció: EL PRIMER CIGARRO!! 1. 2 (revers, tinta blava)
Inscripció: (revers, tinta blava: entitat productora)
Marca de taller: Talleres Gráficos Irández (revers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de cromos amb joc de dòmino i artistes de cinema, Chocolates San Jorge

Lloc de procedència

Barcelona