2 · 3

2 · 3

Número de registre:

MHC4590-20

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

2 · 3

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: GRETA NISSEN. BUSTER COLLIER. LIL DAGOVER (anvers, tinta negra)
Inscripció: El ganso (revers, tinta blava)
Inscripció: (revers, tinta blava: entitat productora)
Procedència

Col·lecció de cromos amb joc de dòmino i artistes de cinema, Chocolates San Jorge

Lloc de procedència

Barcelona