1 · 5

1 · 5

Número de registre:

MHC4590-12

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

1 · 5

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: FAY COMPTON. B.SWEET. BOBBY VERNON (anvers, tinta negra)
Inscripció: La liebre (revers, tinta blava)
Inscripció: (revers, tinta blava: entitat productora)
Marca de taller: Talleres Gráficos Irández (revers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de cromos amb joc de dòmino i artistes de cinema, Chocolates San Jorge

Lloc de procedència

Barcelona