Número de registre:

MHC4582-53

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Data:

1934

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,3 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: LATA. Fernando. elona (anvers, tinta groga)
Número de sèrie: Núm. 52 (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Procedència

Col·lecció de cromos del 'Mapa de Catalunya amb il·lustracions industrials, agrícoles i remaderes', Xocolata San Fernando

Lloc de procedència

Barcelona