Número de registre:

MHC4582-41

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Data:

1934

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,3 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: FLIX. GANDES (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: Núm. 40 (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Segell: José Colomer-Tel.2411648 de 8 a 10. Coleccionista (1933 – 1962). Cromos Antiguos del Chocolate. Cajas Fósforos y Tabaco Mundial. Revistas y Escenas de Cine Mundial. Mercado S. Antonio Parada 226. Domingos por la mañana 10 a 2 (revers, tinta verda)
Procedència

Col·lecció de cromos del 'Mapa de Catalunya amb il·lustracions industrials, agrícoles i remaderes', Xocolata San Fernando

Lloc de procedència

Barcelona