Número de registre:

MHC4582-34

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Data:

1934

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,3 x 6,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: SIGNES. SAL DE CATALUNYA. AL DE PROVÍNCIA (anvers, tinta negra i vermella)
Número de sèrie: Núm. 33 (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Segell: José Colomer. Coleccionista. Tel. 32 16 96. Barcelona. ESPAÑA (revers, tinta verda)
Procedència

Col·lecció de cromos del 'Mapa de Catalunya amb il·lustracions industrials, agrícoles i remaderes', Xocolata San Fernando

Lloc de procedència

Barcelona