Sublevació dels nobles catalans (any 1280).

Sublevació dels nobles catalans (any 1280).

Número de registre:

MHC4557-2

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Sublevació dels nobles catalans (any 1280).

Data:

1932

Autor:

Dimensions
Dimensions: 6,5 x 9,4 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Signatura: BUSQUET (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta blava: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Número de sèrie: Núm. 2 (Col·lecció de 25 cromos) (revers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'La conquesta de Sicilia pels catalans', Xocolates Riucord i Chocolates San Carlos y Mensa

Lloc de procedència

Barcelona