Homenatge de Solidaritat Catalana.

Homenatge de Solidaritat Catalana.
Medalla amb anella. Anvers: Dues figures; a l'esquerra una masculina, un treballador amb el tors nu, i a la dreta una altra femenina, que representa Catalunya amb vestit, capa, corona i mantell, es miren mentre s'agafen les mans. Al fons, la senyera amb les quatre barres. Revers: Paisatge rural. En primer terme, dues figures dempeus Catalunya, la figura femenina porta l'escut de la terra i acompanya un treballador. En segon terme s'hi representa una figura masculina treballant la terra amb una arada, en darrer terme el relleu d'unes muntanyes i el sol lluent que emergeix per l'horitzó. A l'altre costat fàbriques.

Número de registre:

MHC3914

Categoria:

Numismàtica

Nom de l'objecte:

medalla

Títol/Nom pròpi:

Homenatge de Solidaritat Catalana.

Data:

20 de maig de 1906

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: diàmetre: 2,8 cm
Material / Tècnica
bronze / sobredaurat
Inscripcions
Signatura: E. Arnau (lateral inferior dret)
Marca de fàbrica: Rodríguez (lateral inferior esquerre)
Procedència

L'any 1906 es féu l'homenatge de la Solidaritat Catalana als diputats que havíen defensat la posició de Catalunya en el tema de l'anomenada Llei de Jurisdiccions, important retallada de les llibertats. La medalla oficial fou gravada per l'escultor Eusebi Arnau i fabricada per RodríguezEs van fer diferents versions, en plata aram i altres metalls, les d'or eren de menor tamany i es feien per encàrrec.

Medalla amb anella. Anvers: Dues figures; a l'esquerra una masculina, un treballador amb el tors nu, i a la dreta una altra femenina, que representa Catalunya amb vestit, capa, corona i mantell, es miren mentre s'agafen les mans. Al fons, la senyera amb les quatre barres. Revers: Paisatge rural. En primer terme, dues figures dempeus Catalunya, la figura femenina porta l'escut de la terra i acompanya un treballador. En segon terme s'hi representa una figura masculina treballant la terra amb una arada, en darrer terme el relleu d'unes muntanyes i el sol lluent que emergeix per l'horitzó. A l'altre costat fàbriques.