Número de registre:

MHC3862

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

vas, [fragment]

Títol/Nom pròpi:

Data:

neolític antic cardial

Tema:

Dimensions
Dimensions: 5,5 x 7 x 0,7 cm
Material / Tècnica
argila / ceràmica a mà
Inscripcions