Número de registre:

MHC3858

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

vas, [fragment]

Títol/Nom pròpi:

Data:

neolític antic cardial

Tema:

Dimensions
Dimensions: 7,1 x 4,6 x 0,7 cm
Material / Tècnica
argila / ceràmica a mà
Inscripcions