Número de registre:

MHC3856

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

nansa, [fragment]

Títol/Nom pròpi:

Data:

neolític

Tema:

Dimensions
Dimensions: 11,2 x 10,4 x 3 cm
Material / Tècnica
argila
Inscripcions