Número de registre:

MHC371

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

vas

Títol/Nom pròpi:

Data:

neolític mig-recent

Dimensions
Dimensions: 35 x 20 cm
Material / Tècnica
argila / a mà
Inscripcions