Número de registre:

MHC339

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

segment de cercle, gratador

Títol/Nom pròpi:

Data:

epipaleolític

Tema:

Dimensions
Dimensions: 2 x 1 cm
Material / Tècnica
sílex
Inscripcions