Sivella visigòtica

Número de registre:

MHC336

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

sivella

Títol/Nom pròpi:

Sivella visigòtica

Data:

últim quart segle VI

Dimensions
Dimensions: 3,9x3 cm.
Material / Tècnica
bronze / fosa
Inscripcions
Inscripció: MHC336