Número de registre:

MHC28

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

ribot

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XIX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 17x10x9 cm.
Material / Tècnica
fusta
Inscripcions
Lloc de procedència

Mataró