Bol de ceràmica sigillata

Bol de ceràmica sigillata

Número de registre:

MHC228-1

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

bol

Títol/Nom pròpi:

Bol de ceràmica sigillata

Data:

69-79

Dimensions
Recipient de ceràmica sigillata amb peu de base anular, paret globular i boca exvasada amb vora arrodonida. Decoració en baix relleu que ocupa tota la superfície de la peça, organitzada en franges horitzontals. En la part inferior del cos hi ha una franja que alterna figures d'animals amb plantes, seguides per una línia de de decoració vegetal, i ocupant la part central, una franja decorada amb volutes i enmarcada per una línia incisa i una línia de cordó. A l'interior, al centre, duu la marca: 10C VAL ALBA (Caius Valerius Albanus). Pasta de color vermell brillant
Material / Tècnica
argila / cuita / a motlle
Inscripcions
Marca de fàbrica: C VAL ALBA [C(aius) VAL(erius) ALBA(nus)]
Inscripció: Cp IV-1450 (interior peu)