1 pesseta amb 50 cèntims

Número de registre:

MHC1281

Categoria:

Numismàtica

Nom de l'objecte:

paper moneda

Títol/Nom pròpi:

1 pesseta amb 50 cèntims

Data:

30/09/1937

Autor:

Dimensions
Paper moneda: 64 x 105 mm
Material / Tècnica
paper de fil encolat blanc
Inscripcions
Procedència

El paper moneda català (1936-1939) s’originà degut a les circumstàncies econòmiques adverses que sorgiren durant la Guerra Civil, tant per l’acaparament de plata per part de particulars i del govern republicà, així com per la retirada de la xavalla de coure per usar aquest material en la indústria bèl·lica. Per intentar solucionar aquesta problemàtica, el setembre de 1936 el govern català promogué una iniciativa per començar l’emissió de paper moneda propi, de deu, cinc i dues pessetes i mitja, que no prosperà per l’oposició del govern central, i tampoc resolia el problema del canvi menut. Davant d’això, el govern de la Generalitat, mitjançant la modificació de la Llei Municipal Catalana del 9 d’octubre de 1936, dotà als ajuntaments de la potestat d’emetre moneda fiduciària de petit valor i curs legal obligatori, limitat al terme municipal de procedència. Aquest paper moneda quedà progressivament anul·lat a mesura que els municipis catalans eren ocupats per l’exèrcit franquista.