Jo sóc CDR

Jo sóc CDR
El lema "Jo sóc CDR" es va utilitzar per denunciar la criminalització que van patir alguns membres d'aquesta organtizació.

Número de registre:

MHC10234

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

adhesiu (artefacte d’informació)

Títol/Nom pròpi:

Jo sóc CDR

Data:

2018

Autor:

Dimensions
Dimensions: 5 x 5 cm
Lloc de procedència

Catalunya

El lema "Jo sóc CDR" es va utilitzar per denunciar la criminalització que van patir alguns membres d'aquesta organtizació.