Endavant República

Endavant República

Número de registre:

MHC10181

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

adhesiu (artefacte d’informació)

Títol/Nom pròpi:

Endavant República

Data:

2017

Autor:

Dimensions
Dimensions: 12 x 12 cm
Lloc de procedència

Catalunya