La Atlàntida

La Atlàntida

Llibre imprès. Enquadernat en rústica. L'Atlàntida és un poema format per 10 cants, una introducció i una conclusió. Inspirat per uns passatges de Plató i de Juan Eusebio Nieremberg, Verdaguer combinà les experiències personals pouades dels seus records adolescents de Vic o dels seus viatges a Amèrica amb la lectura de velles cròniques peninsulars i de les grans epopeies clàssiques per refondre, en una unitat no sempre orgànica, elements mitològics i cristians i desenrotllar, lligant-los, tres temes principals: l'esfondrament de l'Atlàntida, la naixença d'Espanya i el descobriment d'Amèrica.

Número de registre:

MHC473

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

llibre

Títol/Nom pròpi:

La Atlàntida

Data:

1878

Autor:

Verdaguer, Jacint (autor)

Jaume Jepús (impressor)

Dimensions

20,6 x 14,2 x 3 cm

Material / Tècnica

paper

inscripció

siglat: MHC473

Portada: La Atlántida. J.Verdaguer

Il·lustració de portada: Sta. Maria

Material / Tècnica

tinta

Procedència

Barcelona

Any fi

1878

El poema l'Atlàntida va ser escrit en català el 1876. durant l'estada de l'autor al vaixell Guipúscoa, de la Companyia Transatlàntica; anant d'Espanya a Cuba.Va obtenir un premi especial als Jocs Florals de Barcelona el mateix any, pel seu èxit va suposar un impuls al moviment de la Renaixença.