Botó circular amb anella i apèndix lateral

Botó circular amb anella i apèndix lateral

Botó circular amb bombament central hemiesfèric, una ala ampla quasi horitzontal i un apèndix lateral més o menys ovalat, adosat a la paret externa , el qual conserva als laterals unes rebaves de fosa longitudinals. Al revés del bombament central duu una anella de barnilla, prima i poc ressaltada, situada a la intersecció de la concavitat central i l'ala. A excepció de la part on s'uneixen l'apèndix lateral i l'ala, els extrems marginals d'aquesta són decorats amb una circumferència de punts fins repussats cap a l'exterior. També a la part externa de la intersecció de l'ala i la cavitat central es veuen abundants estries de poliment, molt fines i curtes. La superfície interna és totalment coberta d'una de4nsa pàtina de color verd fosc. L'externa és lliure de pàtina.

Número de registre:

MHC3927

Categoria General:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

Botó

Títol/Nom pròpi:

Botó circular amb anella i apèndix lateral

Data:

bronze final

Autor:

Desconegut

Dimensions

longitud: 7,5 cm; gruix: 0,9 cm

inscripció

siglat: 2

Material / Tècnica

bronze

Procedència

Llavorsí

Conjunt / Sistema

Dipòsit de Llavorsí

Any inici

-1199

Any fi

-650