El gènere, una categoria útil per investigar les col·leccions dels museus? - Places exhaurides

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (XMHCat) està formada per 29 museus i monuments situats arreu de Catalunya que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història. Es vinculen entre sí sota els principis de compromís, capacitat, voluntat i equilibri territorial amb l’objectiu de generar una narració coherent i global de la història de Catalunya, establir sinergies i racionalitzar els seus recursos econòmics i tècnics que permetin introduir millores de gestió i difusió de les que en resultin serveis i activitats de qualitat pel conjunt de la societat.

Amb aquesta finalitat, l’any 2017 es constituïa en el sí de la xarxa el grup de treball «Museus i Gènere» com un observatori de la perspectiva de gènere en els museus d’història i monuments, amb la voluntat d’adequar els nostres relats a la realitat social del segle XXI. El grup vol fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies i les implementacions museogràfiques dels equipaments amb una clara vocació educativa i contribuir, així, a la conscienciació de la ciutadania en la necessitat de crear una societat més justa i igualitària.

Durant l’any 2018 el grup va dur a terme uns seminaris de formació amb l’objectiu de revisar de manera crítica la conscienciació de la perspectiva de gènere en les funcions dels museus i la representació del gènere en els discursos expositius. Cada seminari va tractar sobre una de les funcions museístiques: exposicions, educació, documentació i comunicació. I enguany, com a continuació, s’abordarà la recerca i les col·leccions en una jornada oberta a professionals. En aquest enllaç pots descarregar-te el resum de la primera jornada  sobre «Museus i gènere», celebrada al Museu d'Història de Catalunya.

Programa del matí

  • 9.30 a 10.00 h. Trobada, recollida d’acreditacions i cafè
  • 10.00 a 11.00 h. Conferència «La perspectiva de gènere aplicada a les col·leccions: paràmetres que cal tenir en compte en la tria de l’objecte històric», amb Margarita Sánchez Romero. Professora titular del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Granada i presidenta de l’Associació Espanyola d’Investigació d’Història de les Dones (AEIHM).

        Com fer investigació de gènere dins les col·leccions d’un museu o en el patrimoni històric?

          Exemples de col·leccions actuals que integrin la perspectiva de gènere

  • 10.00 a 11.00 h. 11.15 a 14.00 h. Experiències

        Paulí Dávila i Luis Mari Naya. Museu de l’Educació. Universitat del País Basc 

          Procés de reflexió sobre la tria de la col·lecció permanent i com s’hi va aplicar la perspectiva de gènere

          Resultats del procés i aspectes positius i de crítica constructiva sobre el relat triat, tenint en compte la visibilitat de la dona en tot el procés del disseny i els pocs referents existents

       Teresa Vinyoles. Historiadora medievalista i una de les pioneres a Catalunya en l’estudi de les dones en la història.

         Inclusió de la perspectiva de gènere en totes les fases del procés d’investigació: formació dels equips, disseny de la investigació, metodologia, anàlisi de les dades i publicació i impacte dels resultats.

       Denis Chevallier. Director científic del MUCEMLAB, Marsella.

         Recerca i adquisició de col·leccions amb perspectiva de gènere.

         Com exposar el gènere? L’exposició Au bazar du genre : féminin-masculin en Méditerranée (Al basar del gènere: femení-masculí a la Mediterrània) com a referen

  • 14.00 a 15.30 h. Dinar

Programa de la tarda

  • 15.30 a 17.30 h o 18.00 h. Taula rodona entre totes les persones participants. Moderarà la taula la periodista i escriptora Natza Farré.

Informació pràctica

  • Dia: 16 de setembre de 2019
  • Horari: de 09.00h a 17.30h o 18h
  • Lloc: a l’auditori del Museu
  • Inscripcions: per fer la inscripció cal omplir el següent formulari